NodeMCU ESP8266: Details en Pinout

Vandaag zullen we het hebben over ESP8266-pinning, of met andere woorden NodeMCU. Persoonlijk vind ik dit onderdeel erg leuk, omdat het al wordt geleverd met een USB-ingang. Maar het is belangrijk om uit te leggen dat de NodeMCU wordt gevormd door een ESP12E, die nog steeds een ESP8266EX bevat. We zullen dus de juiste pin-identificatie leren door het volgende te doen: kijken naar de NodeMCU-datasheet, weten welke van deze pinnen werken met digitalWrite, digitalRead, analogWrite en analogRead, en de boot beter begrijpen.

Naarmate ik meer programmeer met Arduino IDE, zie ik de NodeMCU praktisch als een Arduino. Ik moet echter benadrukken dat deze apparaten verschillen hebben, vooral met betrekking tot het vastzetten. Als je de ESP32-video 'Interne details en pin-out' hebt bekeken, heb je geleerd dat er pinnen zijn die niet kunnen worden gebruikt of die voor bepaalde dingen zijn gereserveerd. Dus ik wil hier iets nuttigs mee doen, maar deze keer met ESP8266.

Stap 1: NodeMCU Devkit 1.0

De term NodeMCU verwijst meestal naar de firmware, terwijl het bord Devkit wordt genoemd.

NodeMCU Devkit 1.0 bestaat uit een ESP-12E op een bord, wat het gebruik ervan vergemakkelijkt.

Het heeft ook een spanningsregelaar, een USB-interface.

Stap 2: ESP-12E

De ESP-12E is een bord gemaakt door AI-THINKER, dat bestaat uit een ESP8266EX in de metalen kap.

Stap 3: ESP8266EX

Gemaakt door Espressif, deze microchip heeft geïntegreerde WiFi en een laag stroomverbruik.

Processor RISC Tensilica L 106 32bit met een maximale klok van 160 MHz

Stap 4: NodeMCU 1.0 ESP-12E Pinout

Stap 5: ESP-12E Pinout

Ik wil benadrukken dat NodeMCU en ESP-12E niet hetzelfde zijn. In het geval van de ESP-12E gebruikt de opname de serie, de UART. In NodeMCU wordt dit uitgevoerd door de USB.

Stap 6: En na dit alles, wat is het nummer dat u moet programmeren?

Gebruik het nummer dat voor de GPIO staat of de constanten A0, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 en D8.

Stap 7: Start op

We plaatsen de oscilloscoop aan het uiteinde van elke pin. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld vaststellen dat wanneer we de NodeMCU aanzetten, de pinnen niet allemaal hetzelfde zijn. Sommige zijn standaard omhoog en andere omlaag. Zie de opmerkingen over het gedrag van elk bericht na het opstarten in de onderstaande afbeelding.

Stap 8: Constanten die al voorgedefinieerd zijn

Stap 9: Knipper Voorbeeld

In dit voorbeeld hebben we een LED aangesloten op poort D5, dat is GPIO14. De opties zijn dus als volgt:

// O led está no GPIO14
#define LED 6 // Gebruik een constante D5 que já está definida // # definieer LED D5 leegte setup () {pinMode (LED, FUNCTION_3); } void loop () {digitalWrite (LED, HIGH); vertraging (1000); digitalWrite (LED, LOW); vertraging (1000); }

Stap 10: INPUT / OUTPUT

Bij het uitvoeren van INPUT- en OUTPUT-tests op de pinnen hebben we de volgende resultaten behaald:

  • digitalWrite werkte NIET met GPIO's 6, 7, 8, 11 en ADC (A0)
  • digitalRead werkte NIET met GPIO's 1, 3, 6, 7, 8, 11 en de ADC (A0)
  • analogWrite werkte NIET met GPIO's 6, 7, 8, 11 en ADC (A0) (GPIO's 4, 12, 14, 15 hebben hardware PWM en de andere zijn door software)
  • analogRead werkte alleen met de ADC (A0)

  • 6, 7, 8, 11 werken NIET voor de bovenstaande vier opdrachten

Stap 11: PDF

Download de pdf.

Verwante Artikelen