Arduino Keypad 4x4-zelfstudie

Keypad input getoond aan seriële monitor met arduino uno en 4x4 toetsenbord volledige code ...

Stap 1: Verbinding maken met Arduino

Toetsenbord verbinden met aruduino digitale pinnen:

Keypad Pin Verbindt met Arduino Pin

1 D9

2 D8

3 D7

4 D6

5 D5

6 D4

7 D3

8 D2

Stap 2: Code

CODE:

#include

const byte numRows = 4

const byte numCols = 4;

keymap [numRows] [numCols] = {{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}};

byte rowPins [numRows] = {9, 8, 7, 6}; // Rijen 0 tot 3

byte colPins [numCols] = {5, 4, 3, 2}; // Kolommen 0 tot 3

// initialiseert een exemplaar van de klasse Keypad

Keypad myKeypad = Keypad (makeKeymap (keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

ongeldige setup () {

Serial.begin (9600);

}

// Als de toets wordt ingedrukt, wordt deze toets opgeslagen in de variabele 'keypressed' // Als de toets niet gelijk is aan 'NO_KEY', wordt deze toets afgedrukt // als count = 17, wordt de telling teruggezet naar 0 (dit betekent dat er geen toets wordt ingedrukt tijdens het hele scanproces van het toetsenbord

leegte lus () {

char keypressed = myKeypad.getKey ();

if (toets ingedrukt! = NO_KEY)

{

Serial.print (ingedrukt);

}

}

Stap 3:

hier is mijn blogspot-link, het heeft een extra diagram dat je misschien nuttig vindt ... blogspot-link

Bijlagen

  • keypad1.ino Downloaden

Stap 4: Bibliotheek toevoegen

De bibliotheek toevoegen:

Om de bibliotheek toe te voegen, ga naar Skeetches - >> Inclusief bibliotheek -> Typ de naam van het libray-toetsenbord en druk op installeren. Upload de schets vervolgens naar je Arduino.
Hier is een optionele link:

WordPress blog

Blogspot

Verwante Artikelen